3 ; RYTHONES. Cyf. I. GORPHENAF, 1879. Rhif. 7. N o rai rhagorol y ddaear y sydd genym y tro hwn eto i alw sylw ein chwiorydd ati ;. un weçli rnarw yn Uefaru eto, ac yn dywedyd wrth bawb y màebganddynt glustiau i wrando, " yngWneuthur daioni nj|^{Ìdiogwn, canys yn ei iawn biiyd y medwn oni ddiffygiwn." Ya rhes dyngarùyr y byd y §aif enw SarahImartin, ac nid y lleiaf