Llawly.fr yr Aradwr. Pns ar wasanaetb Pris 2s /?/«/./X—MED1,1891." MERCHED Á GWRAGEDD CYMRÜ. CYNWYSIAD. Yr Ardd. v LIvs, v Bryn, a'r Berìrì ('farluniedig; Yr Eisierìdfotf Gènerìlaethol ... ... ... Oan Ddirwestol... ... ......, ... ... Líandrindod ... ..... ...... Cymrui;sau gwiwgof—hen a diwerìrìar ..... Cyfarehiadau gwahanol genedîoedd ... ... Poen yn y pen...... Y Gymdeitbasía Brydeinig.......... Colofn y Plant,—Aîee a'rhenarddwr (gyda-darlhnì Tymher, neu YmddaiigOsiarìau Cartrefig .. Hanes y Perch o Gefn Yòfa, a Wii Hopkìu y Bardd Rysanwadesiampî -............ Y Golomen a'r Wenynen ... -• ... ... Chwedl Fonacbaidd ... Tlw- Chwarèudy Mẃme Tatti ... Gofyniadau sc Atehion ........r-. ... Oyffelybu oes rìyn i'r flwyrìrìyn WiLLÎA.MS & SON', \CNvi- (fì