Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. ///.-MAWRTH, 1889. 1 MERCHED A GWRAGEDF CYMRU Dydd Gwyl Dewi Llandrindod .. "Williams o Bantycelyn .. Marwolaethau Plant .. Tymer; neu Ymddangosisdau Cartrefig (Domestic Scenes) — Chwedl Abel o'r Fanli .. Y diweddar Dr. Joshua Hughes, Esgcb Llanelwy (gyda darlun) Merched a Gwleidiadaeth M)nyddcedd Cymiu ... Brenin Sior III. (parhad) Hanes Dechreuad a Chynydd yr Achcs Methcdistaidd yn Penygarnedd, Mon .. BARDr.ONIAETH — Rhyfelgjrch Owain Glyndwr .. Deigryn ar Arch a Maen ar Garnedd Thcmas Evan Watldn, Blaenaícn Esmwyth-gadair y Golygydd Y Cwpurdd Cornel Pcz—Puzzle .. Dyddanion .. Llanelli : D. Williams and Son.