_-------,—__--------------------_ ii » r r « inrrw^jr rn *m Rhif. Ẃ/.-GORPÎL, 1888. PRIS 2[g. AT WASANABTB MERGHED A GWRAGEDD OYMRÜ DAN OLYGIAETH .,, . C_a__._5TOG-*W_3_Sr. cynwysiad: At Dderbynwyr aDarllenwyr Y Frythones 198 Y Teulu a'i Draffierthion , ... ._r... ,..199 Sarah Watts, Hannah George, ac Anne ^ . Davies, Blaenaner^h j ... j... ... 2Ò3 JLÎe á dyîanwad*merched mewn cymdeitbas 205 rr,e£aidedd Amser ;.. ... ... Ÿr Ariyẁydd Lincoln ... ... .Míriami.. ..• • ''.;. .. ... Fy Nain. ... ... Llythyr o'r Castell '.:." ... r.. Barddoniaeth— Hen Hymnau anwyl Cymru ... ...202 - Moesoldeb~r.. ~ :.r—:.." .:/" "-7.-. 207 Y Croeshoeliad ... ... ... ... 211 Pwsìa. Nel (darlunièdig).........212 Cathl Blinder ... ... ... ... 216 , Ymdeitbgan yr Ysgol Sul... ... ... 225 Tôd—GarddCymru;.. ;.. ... ...222 Hyn a'r Llall ... ... ... ... ...224 Cwestiyuau ac Atebion ... ... ... 225 Congl y Blant (darluniedig)... ... ... 226 YTeulu .... ... ... ...:.. 227 P02 (Puzzlé) ... ... .:. ... ... 228 208 210 2TA ?*7 220 LLANRLLI *. D. WlLLIAMS AND SON.