Rhif. F/r/.-AWST, 1885. AT WASANAETE MERCHED A GWRAGEDD CYMRl) DAN OLYGIAETH CJ^ A,NOGWElí. . <K <&> ~*- . CYNWYSIAD. Caumlwydtìiant yr Ysgol Sabbothol...... Y Tad a'i Fab (paihad) ............... Y Cenadafcthau Dlnesig yn Llundain......... Er Cof am Mrs. Ann Davies, Dolaugleision, Llau- sawel....... ... ...... ......... Excebnor ..................... Yr Ysgrythyrau ... ...... ...... Cynildeb Teuluaidd... ............ Barddoniaeth— Y Cynhauaf (darluniedig) ............ Un boreu hyfrjd tawel iawn............ Gwrachiaid Chwedlau ... ... ,i....... Mae Duw yn drugarog iawn, f y mrawd (darluniedig) YRhosyn..................... Gwisg Cyflawnder ............ Ton—Cwsg di ' ... ... :., Y Gath Deuluaidd...... ... O'm Nodiadau ......... Congl y Plant (darluniedig) Hyn a'r Llall ... ......... Y Gystadleuaeth Chwarterol ... Cwestiynau ac Atebion ... ... Pos—Puzzle............ 230 234 337 240 242 246 250 229 233 238 244 249 S55 262 2T>3 255 256 257 -£M LLANELLY : D. WILLIAMS AND SON.