RMf. //.-CHWEF., 1884. ■* P R I S 2g. AT WASANAETB MERCHED A GWRAGEDD tìFMRU DAN OLTGIAETH C.J=£ A. JST O ö "W E HST- CYNWYSIAD. Miss Jane Smith..................87 Sioned y Fasged ..................41 Gwaertd ChwfirwJ,lnndain...............44 Byrgoífa anmösCatherine Eames, Felinforgan ... 48 Gwersi Ysgrythyrol..................60 Bunan-goffa .. >..................54~* Barddoniaeth— L: Hen Gwpbwrda Bwyd fy Mam............40 Ar dderbyniad Darlun..............40 Blodeuyn ar fedd Robert Ellis, Tanthwthill ... 47 Y ffurfafen ddysglaer y nos ............49 O eiriau rhyfeddol! 'does lyfr drwy'r byd (darlun- iedig) ......... ... .........53 Yr haf yn llwyr a giliodd ......... ... 58 Bethlehem......... ............61 Gwena arnaf, loer anwylaf ............64 Yr Ysgol Sul ... ..............67 Tôn—" tìuno wnawn, ond nid heb ddarfod "......57 Ccmgl y Plant (dar]uniedig) ......... - 69 Liythyr oddiwrth Bannah Jones .....» ••• 60 Ymddyddaniou Cyffredin...............6* Hyn a'r Llall.....................6i Cwestiynau ac Átebion ...............65 Y Wasg........................66 Difjrwch yny Ty iraìieuainc ............67