Skip to main content

He &0ím®$®^ " LLWYÜDED Y BHAI a'TH HOFFANT." ŴíütrtMatoîotogríDgíiîí gr lEfragnl. Y mae pawb yn cyfaddcf, mae yr Efengyl ydyw y trysor gwerthfawroecaf, ag y gall unrhyw genedl ci í'eddiannu; oblegid hobddi byddai moesau y trigolion yn warthus, eu harferion yn wrthun, a'u teimladau yn haiarnaidd; mewn gair, byddai y genedl honno yn resynus dlawd mewn ystyr moesol ac ysprydol. Pe bai gcnnym aur yr India a pherlau Peru; a pho bai cin mynyddoedd yn llawn o'r mwynglodd- iau gwerthfawroccaf, a'n bryniau yn llwythog o'r trysorau godidoccaf; a phe byddai ein tiroedd yn orlawn o bob cyf- oeth, eto tlawd fÿddem, os hob eiriau purion Duw. Nid oes dim a all gyfoethogi cenedl ond yr Efengyl yn unig. Y mae gwerthfawrowgrwydd yr Efengyl yn ymddangos yn eglurach, os ystyriwn scfyllfa y rhai hynny ag sydd yn am- ddifaid o honi. Y maent yn addoli duwiau o'u dychymmyg eu hunain; yn yingrymmu i waith eu dwylaw eu hunain, ac yn galw ar garreg fud i ddeffro, ac ar bren marw i gyfodi. Yno heíÿd y mae creulondeb yn bodoli, a thrawsder yn teyrnasu yn ei lawn rwysg; oblegid oífrymmant eu babanod yn aberth ar allorau eu heilunod. Gwir a ddywedodd 'SjL Pâhl, "fod tywyll leoedd y ddaear yn llawn o drigfanau toawsder." Beth sydd wedi gwneuthur cymmaint o wahan-