Skip to main content

* #gŵîiig$ìíìf, " LLWTDBEü Y EHAI a'TH HOFFAST. 3J GDpfarrfnaìr. Y fraint fwyaf gwerthfawr a buddiol i ddynolryw yw meddiannu gwir grefydd; sef gwybodaeth o Dduw a'r Hwn a anfonodd Efe„ Iesu Grist; canys felly yn unig y gall dyn, megis creadur rbesymol ac anfarwol, atteb y diben i ba un y crewyd ef, sef bucbeddu er gogoniant i Dduw yn y byd hwn, a chael ei gynibwyso trwy ras i gyfrannogi " o etifeddiaeth y Saint yn y goleuni." Meddiennwyd y fraint bon gan y genedl Gymreig mewn mesur belaetb am oesoedd lawer, ac fel y mae yn debyg, mewn mwy o burdeb a tbros fwy o amser, na cban un genedl arall. Pregetbwyd yr Efengyl yn gynnar iawn i'n bynafiaid yn yr Ynys bon ; a bernir gan rai o'r dysgedigiôn pennaf, iddi gael ei phregetbu yma gan jr Apostol Paul a Joseph o Arimatbea. 0 leiaf y mae jti sicr iddi gael ei phregetbu yma, g}rda llwj'dcbant rbagorol, yn y ganrif gj'ntaf ar ol Ciist. Y modd, trwj yr hwn y cadwodd yr Arglwydd wir grefydd dros gymmaint o oesoedd yn Nghymru, ydoedd sefydlu ei