Skip to main content

YR EGLWYSYDD OYFRES NEWYIH). Rhif. 4. EBRILL, 1852, Cyf. n. Ŵtotrtottttilí. Nid oes dim yn fwy gwerthfawr, nac yn fwy pwysig i bawb, ymhob man, ac ymhob perthynas, nâ gwir- ionedd. Hwn yw un o brif nod- weddiadau y Duwdod. Hyn sydd yn gwneuthur Jehofah yn wrth- ddrych ífydd a hyder, sef ei fod yn " Dduw y gwirionedd." Gyd â chy- feiriad at hyn y dywed Dafydd, " Gwyn ei fyd yr hwn y mae Duw Jacob yn gymmorth iddo, sydd â'i obaith yn yr Arglwydd ei Dduw; yr hwn awnaeth nefoedd a daear, y mor a'r hyn oll y sydd ynddynt: yr hwn sydd yn cadw gwirionedd yn dragywydid," Ps. cxlvi. 5, 6. Heb ei wirionedd—gyda pharch y dy wed- wn—ni fuasai holl briodoliaethau eraill Jehofah, er mor anfeidrol ac mor ogoneddus y maent, ddim yn ddigonol fel sail hyder i'w greadur. Canys heb hyn, er llunio y drefn mwyaf grasol gan ei ddoethineb, ni's gallem fod yn sicr y cwblhâid hi. Heb hyn, gallasai cariad Dwy- fol addaw y pethau mwyaf gogon- eddus, ond ni fyddai dim sicrwydd o'u cyflawniad. Gwirionedd Duw sydd yn sicrhâu y bydd ei ddoeth- ineb yn ddifeth, a'i gyfiawnder yn ddifrycheulyd, a'i sancteiddrwydd yn ddianaf, a'i garíad yn ddiball; ac am hynny hwn yw y golofn ar ba un y mae diogelwch ei bobl yn ym- ddibynu. Felly pan fynnai ein Harglwydd gadarnhâu ffydd ei ddisgyblion, Efe a adgofiai iddynt mor safadwy oedd ei wirionedd.— " Nef a daear a ânt heibio, eithr fy ngeiriau i nid ânt heibio ddim." Matt. xxiv. 35. A phan y mae yr Apostol yn mynegi i'r Hebreaid sicrwydd gobaith y Cristion, y mae yn dwyn ar gôf iddynt air y llŵ; " Yn yr hyn Duw, yn ewyllysio yn helaethach ddangos i etifeddion yr addewid ddianwadalwch ei gynghor, a gyfryngodd trwy lŵ, fel trwy ddau beth dianwadol, yn y rhai yr oedd yn ammhossibl i Dduw fod yn gelwydd- og, y gallem ni gael cysur cryf, y rhai a ífoisom i gymmeryd gafael yn y gobaith a osodwyd o'n blaen." Heb. vi. 17, 18. Hyn sydd yn gwneud y Bibl mor werthfawr, sef ei fod yn " air y gwir- ionedd." Pe na buasai felly, ni fuasai yn werth ei ddarllen, mwy nâ bank note wedi colli ei garacter. Y mae ei addewidion yn ammhrisiad- wy i'r credadyn am eu bod " oll yn ie ac Amen yng Nghrist Iesu." Maent fel cynnifer o berlau wedi eu casglu o dyfnfôr Dwyfoldeb, ac oll yn cyfrannogi o anghyfnewidiolder a thragywyddoldeb y fynwes a'u magodd. Pelydron ydynt o ddaioni Jehofah, a fuasent wedi diflannu er ys talm, oni bae gwirionedd yr Hwn a'u rhoddodd. Hwn hefyd yw un o brif rwym- au cymdeithas angylion y nef; un o brif seiliau y mur sydd yn cau all- an bob ammheuon ac anghydfod o'u