Skip to main content

YR EGLWYSYDD. PiHiF. 9.] MEDI, 1848. [Cyfrol ii. 15öífrirfocì). Mae llawer rnath o dristwch ain bechod. Gellir tristau am | dano o herwydd yr angbysur sydd ynglýn âg ef. Pan fyddo | yn dinystrio iecbyd y pecbadur, neu yn dwyn tlodi arno, j neu yn gwneud ei deulu yn angbysurus ac yn annedwydd: j neu pan fyddo'n dwyn gwartli ac anglüod, ac o gaulyniad, colled mewn petbau tymborol: mae'n ammbosibl i'r petbau : byn ddigwydd i un heb acbosi rbyw faint o dristwch iddo ; weitbiau am iddo eu dwyn arno ei bun: ond nid byn yw ! gwir edifeirwch. GeUir befyd tristau am becbod o herwydd y gosp sydd yn ei ddilyn. Fel byn y galara y carcharwr | am dano yn y carcbardý ; efe a drista o berwydd y cadwyn- ; au â pba rai y rhwymir ef o achos ei drosedd : fel hyn y galara yr anuuwiol am ei anwiredd ar wely aiigau. Efe a wêl bod ei awr ef yn agos; y bydd pen yn fuan ar yr amser a gamdreuliwyd ganddo;—pcn ar yr holl becbu yn erbyn Duw ;—pen ar ei holl wagedd a'i fwyniant cnawdol: ac am hynny mae ei enaid yn drist ac yn ofìdus wrth feddwl gwyn- \ ebu'r Barnwr ac yntau yn ammharod. Ac yn y cyflwr hwn i mae'n barod i weiddio yn daer am drugaredd, ac i wneud add- | unedau fìl, os bydd i'r Arglwydd ei arbed ef: ond nid bwn ! yw gwir edifeirwcb. Gellir tristau fel hyn am bechod, a j myn'd i uffern wedi'r cwbl. Pe hyn fyddai gwir edifeirwch, byddai'r meddwyn yn edifeiriol ar ol pob term; a pbob pecbadur ar ol pob pechod a ddygai gospedigaeth arno. Pe byn fyddai edifeirwch cadwedigol, byddai edifeirweh cadw- I edigol yn uffern, canys bydd pawb yno yn tristau ac yn ym- ofidio yn ddwys yn y modd byn am bechu o honynt yn er- byn yr Arglwydd. Gall y fatb dristwch a hyn fodoli, lle nad oes unrhyw gasineb yn erbyn pechod. Nid tristwch am bechod, ond am gosjj peelwd yw hyn, ac ni fuasai y cyfryw rai yn teimlo un math o dristwch am bechod oni bae y gosp. Nid am iddynt droseddu yn erhyaBuir, y mae y cyfryw rai yn