Skip to main content

-*# IEÜENCWD CYJáP- ■ sN- Cyf. II. Mehefin 1900. Rhif 18. Ät eîn (sroÇeB-w^p, 1—Archebion a Thaliadau i Mr. G. Griffiths, 2, Ynyslwyd street Aberdare. 2—Gofala Mr. William John Evans, Commercial street, Aberdar, am y Gerddoriaeth. 3—Pob peth arall i'r Golygydd. 4—-Yn Eisieu : Hanesion byrion am bersonau, &c, a gwers er lles oddiwrthynt. Ein Gohebwyi'—Danfoned pobl ieuainc eu cynyrchion i ni mewn can, barddoniaeth, a llenyddiaeth. Mae'r Cyhoeddiad yn ei genhad- aeth yn benodol at wasanaeth gohebwyr ieuainc. CyfpinaeF), Gwelais flodeuyn y dydd o'r blaen, A'i rudd goch dlos heb un ystaen ; A nefoedd fach yn ei fynwes glyd, Yn traethu ei newydd gân i'r byd, Mai " Da yw Duw i mi." Clywais un nos yn nghwmni y ser, Rhyw un yn canu unawd ber; Gofynais iddo beth oedd y gân, A dywedodd yntau: " Dos ymlaen, Mae dyn yn werth ei fyw." Gerllaw y mynydd y gwelais nant Yn ffrydio i lawr drwy y pant, Gan sisial ei chân wrth blas y bryn, 'R un fath ag yn ngardd y bwthyn gwyn, Mai " Da yw Duw i bawb,"