Skip to main content

-Hc IEOENCWD CYM^H. aN- Cyf. II. EbriII, 1900. Rhif 16. Ät eín ©oÇeBw^p, I—Archebion a Thaîiadau i Mr. G. Griffiths, 2, Ynyslwyd street, Aberdare. 2—Gofala Mr. William John Evans, Commercial street, Aberdar, am y Gerddoriaeth. 3—Pob peth arall i'r Golygydd. 4—Yn Eisieu : Hanesion byrion am bersonau, &c, a gwers er lles oddiwrthynt. Ein Gohebwyr— Danfoned pobl ieuainc eu cynyrchion i ni mewn can, barddoniaeth, a llenyddiaeth. Mae'r Cyhoeddiad yn ei genhad- aeth yn benodol at wasanaeth gohebwyr ieuainc. At y Cerddorion. Yn rhifyn Mawrth addawsom y byddai ton yn ymddangos yn y rhifyn hwn. Blin genym ein bod wedi ein siomi y tro hwn eto, am fod rhwystrau ar y ffordd na wyddid am danynt. Bydded y cerdd orion yn amyneddgar, gofelir am y cynyrchion sydd mewn llaw, a deuant allan yn eu tro mor fuan ag y byddo y rhwystrau wedi eu symud. AR HINDDA MAE GWEITHIO RHAG NEWYN PAN DDELO. ( D I A R E B . ) Dos at y morgrugyn, ti atgas ofer-ddyn, 1 ddysgu Prydlondeb, a Threfn, a Chynildeb Ar hyd ei ddoeth lwybrau, mor gywir ei 'siamplau, " Ar hindda mae gweithio rhag newyn pan ddelo."