Skip to main content

G) e\xexieV(à do^mm Cyfrol II. CHWEFROR, 1900. Rhif 14. AT EIN GOHEBWYR. 1—Archebìon aTaalladau i Mr. G. Griffiths, 2, YayBlwyd street, Aberdare 2—GofalaMrWilliain John Evans, Commercial street, Aberdar, am y Gerddor- iaeth. 3—Pobpetharall i'r Golygydd. 4—Yn Eisieu : Hanesion Byrion am bersonau, &c., a gwers er lles oddiwrthynt Ein (iohcbwyr : Danfoned pobl ieuainc eu cynyrchion i ni mewn cân, bRrdd- oniaeth, a llen^ ddiaeth. Mae'r Cyhooddiad yn ei genhadaeth. yn benodol at was- anaethgohebwyr ieuainc. *'iíS\iŵ^tia \xì çjxxAaJ &\ aràà à\ \iuvi." Yn ffiaidd o feius mae pobl y byd, Yn barnu eu gilydd o hyd ac o hyd ; Annghofia ei hun—collfarna ei frawd, Yw hanes dynolryw, cyfoethog a thlawd; Mor ddoeth ydyw'r cynghor i'w roi i bob un, " Chwyna yn gyntaf dy ardd dy hun." Fe haerai Miss Roberts o Bwli-cyn-y-byd Fod Ellen Ty'r-rheol yn ddyled i gyd, A'i bod hi yn gwisgo yn mhell uwchlaw'i 'stad, Er cywilydd ac anfri i'w hen fam a'i thad ; Ond Hywel, brawd Êllen, sibrydodd i'r fun, " Chwyna yn gyntaf dy ardd dy hun."