Skip to main content

Jsucrrcfyd Qym Cyfrol II. IONAWR, 1900. Rhif 13. iftt ein. (^of\eb loyr. 1. Archebion a Thaliadau i Mr, G. Griffiths, 2, Ynyslwyd street Aberdar. 2.—Gofala Mr. Wiiliam John Evans, Commercial Street, Aberdar, am y Gerddoriaeth. 3.—Pob peth arall i'r Gol. 4.—Yn Eisiau: Hanesion Byrion am Bersonau, &c, a gwers er lles oddiwrthynt. Ein Dosbarthwyr—Diolchwn i chwi am eich cydymdeimlad hyd yr eithaf; ac am ddychwelyd y tal haner blynyddo!, a chewch chwith- au y gydnabyddiaeth arferol ara eich llafur gwerthfawr. Ein Gohebwyr—Danfoned pobl ieuainc eu cynrychion i ni mewn cân, barddoniaeth, a llenyddiaeth. Mae'r Gyhoeddiadyn ei genhad- aeth ya benodol at wasanaeth gohebwyr ieuainc. -~™:-?ü ,,:^'C liiSöIilÄìî '0^arK^r< "s. ,' t .............m-^éi/i ; ,> iiíÈ'ŴÎ'fÿ; " Yn îfeenau'r Sach mae Cpilo'r Blawd. Gan y Parch. H. T. Jacob, Pfniel, Caerfyrddin. Hen ddiareb fach Yw hi, fy mrawd— " Yn ngenau'r sach Mae cynilo'r blawd."