Skip to main content

Jeuerrcfycl Qymw Cyfrol I. RHAGFYR, 1899. Rhif 12. iAt ein. C^oKebxoyr. 1. Archebion a Thaliadau i Mr, G. Griffìths, 2, Ynyslwyd steet Aberdar. 2.—Gofala Mr. Wilüam John Evans, Commercial Street, Aberdar, am v Gerddoriaeth. 3.—Pob peth arall i'r Gol. 4.--Yn Eisiau: Hanesion Byrion am Bersonau, &c, a gwers er lles oddiwrthynt. Gyda dioich, cydnabyddwn dderbyniad darnau oddiwrth T. Morris, Ioan Marc, Griff, Tom V. Jones, Tiberog, J. G., Cybi, &c. Deisyfwn am eu help hwy ac ereill yn mhellach. Darnau a chenad- asth ynddynt i bobl ieuainc a etyb ein dymuniad. Na wrthodwch ein cais, gan ei fod yn bosibl ac hawdd i chwi. POBL IEUAINC ADDAWOL. Gan Tad. A.—Rhai ydynt sydd yn credu ynddynt eu hunain ; mae hunan- barch yn un o amodau cyntaf llwyddiant a dyrchaíìad. Fe gymhellir hunan-gariad yn y Beibi: " Gar dy gymydog fei ti dy hun." Geiriau ydyw y rhai yna a gymerant yn ganiataol nas gall neb garu ei gymydog, oddieithr ei fod yn caru ei hun yn gyntaf. Mae cariad at