Skip to main content

Jeuerrcfyd Qymrui. Cyfrol I. TACHWEDD, 1899. Rhif 11. iA>t ein. Gof\ebxoyr. 1. Archebion a Thaliadau i Mr, G. Griffiths, 2, Ynyslwyd sreet, Aberdar. 2.—Gofala Mr. Wllliam John Evans, Commercial Street, Aberdar, am y Gerddoriaeth. 3.—Pob peth arall i'r Gol. 4.- Yn Eisiau: Hanesion Byrion am Bersonau, &c, a gwers er lles oddiwrthynt. ^OCCCOCCCOCGGOOCGGGCCGGGSOOeOGOeCCOCCOOCOOOCOOOOOOOC jk >N\ààau\ (Emyn diweddaraf Sankey). Yn y wlad lle'r ymgasgla'r rhai dys^laer, Yn y cartref lle trigant byth mwy, Wyddant hwy fel y dryllia calonau ? A wyddant fel y carwn ni hwy ? Gwyddant, siwr ; gwyddant, siwr ; Gwyddant, siwr, feí y carwn ni hwy ; Yn y wlad lle'r ymgasgla'r rhai dysglaer, Gwyddant, siwr, fel y carwn ni hwy. Lle y syllant ar harddwch Paradwys, Gogonianau nas treiddia dyn trwy, Gofìant hwy am y llygaid sy'n wylo ? A wyddant fel y carwn ni hwy ?