Skip to main content

£Jetisrrctycl Qymrv. Cyfrol I. MEHEFIN, 1899. Rhif 6. iŴt eir\ GoRebio r. 1.—Archebion a Thaliadau i Mr, G. Griffiths, 2, Ynyslwyd Street, Aberdar. 2.—Gofala Mr. Wllliam John Evans, Commercial Street, Aberdar, am y Gerdd- oriaeth. 3.—Pob peth arall i'r Gol. 4.- Yn Eisiau: Hanesion Byrion am Bersonau, &c, a gwersi er lles oddiwrthynt. CANED POB DEEYN EI GAN EI HUN. Gan H. T. Jacob, Peniel. Mae Solo gan y IYonfraith, Mae gan y Gwcw 'i chân ; Mae twit y Dryw o arall ryw 1 alw'r Eos lan ; Ni chlywais i 'r un deryn Yn treio cân y lla.ll, Ond deddf pob pig sydd yn y wig Yw canu fel y gall. Waeth beth bo'i faint, ei liw, na'i lun, Fe gân bob deryn ei gân ei hun. Mae dynion fel mae adar Yn meddu pawb ei ddawn ; Mae gallu Jim a gallu Tim Yn ddau gwahanol iawn ;