Skip to main content

EUENCTYD CYMRU Cyfrol I. CHWEFROR, Î899. Rhif 2. AT EÍN GOHEBWYR A'R CYHOEDD. /. Archebion a Thaliadau i Mr. G. Griffiths, 2, Ynyslwyd Street, A berdar. 2 Tonau ac Ysgrifau ar Gerddoriacíh i Mr. William ffohn Evans, Commercial Street. 3. Pob peth nrall i'r Gol. 4. Trefnir cyfres o Ysgrifau ar " Cenadwri Pobl o Oed a Phrofiad at leuencíyd Gymrur Daw y cyntaf allan yn Mawrih gan Mr. Wni. Bevan, Mountain Ash. Ctjped a StoeL ÌPYN yn bryderus oeddem gyda rhifyn Ionawr, am yr ofnem na chaem gefnogaeth a chynorthwy gohebwyr doeth a medrus. Bellach, yr ydym yn rhydd o'r pryder hwnw am fod cyfienwad o Ysgrifau wrth law genym. Gofaled ein gohabwyrpan yn ysgrifenu, i fod ganddynt genadwri; a chenadwri at bobl ieuainc ; a doder y genadwri hono ger bron yn ffres ac yn effro. Rhoddir un tudalen brin at Ysgnf neu Ysgrifau Seisnig; ac ni chwyna neb ar hyn, os bydd yr Ysgrifau mor ddarlienadwy a bachog ar un sydd allan yn y rhifyn hwn.