Skip to main content

<ŵIS^ <ŵ¥ .<áP4^ ^•rft <ŴW ^_tiy_; ^af*fN <J§Ak ^ìTYn ^ìHn <#.^ <fâ.*y^ • wjn wi* jtìw win *}* sri* >riw »;« «ri* *m *m *m *m *nw »1- »« »* »»;* »« *m *m *m <ìäM Cyf. X. MEHEFIN, 1808. IEUENCTYD ^etT\ vJ3» ~s ^'J'ẁf\ <á§.t^ C:^2flO\ <^.»yj jÄiy^ %r?\ <Ŵ*^ jÄIi* V <ŵ¥ "^lTft <ŵ^ ^ii»f\ <0&k <0A^d -4l>r CYMRUÎ _____________________________ ^w ■ -----------—-------'—------- \^j£u 7s hiSt' Cylchgrawn Misol cyflwynedig yn gwbl at Wasanaeth Bechgyn a Merched Cymru. DAN OLYGIAETH Y PARCH, D, SILYN EYANS, PRIS CEINIOG. !#<—>£-_ ABERDAR: Argraffwyd yn Swyddfa'r " Darian," Heol Caerdydd. /; m%T _î=J.<2'ì> /?~K^ /fítiî^ /fitR^ —__Ui—í». TfíiR^ /?*R^ _4JÄb- /fSliS^ _4gâSâ> Tfíì^ /f*sr ^í.^> VJJI. H'Ä e> _&jj€*. /f*l£ _4_»j_ä /fSfÇ5 ^SJiJ äi* _.'_• _. _■ a_i_r _'_• _._■ a'* _>* WM _.<•« _.'* *_- 3*'* »<_• _._■ a'jr -<« _ _■ *'« *<* _.<* aW »1*