Skip to main content

IEUEHCTYD CYMRU. Cyf. Y. RHÄGFYR 1903. Rhif 61. AT EIN GOHEBWYR, . . . ANFONEB ... Yr Arehebion a Thaliadau i Y Gerddoriaeth i Mr. G. GRIFFITHS, Mr. W. J. EVANS, 2 Ynyslwyd.st., Commercial-st., Aberdare. Aberdare. —o— —o— Y Farddoniaelh i'r Y Gohebiaethau &c, i'r Parcii. BEN DAVIES, | Parch. D. SILYN EVANS, Pant-teg, Siloa, YSTALYFERA. ABERDAR B. Y BYD AR HYN O BRYD ^SJWP^BU- 'ID pwnc hawdd i'w drafod gyda doethineb ydyw " Rhesym- ' oliaeth " y dyddiau hyn. Mae'n bosibl ei gamweddu, ac y A+W\ mae'n bosibl ei gamddefnyddio. Yr oedd y tadau yn \/ Nghymru yn rhoddi Ue rhy isel iddo. Mae i Resymoliaeth neu i Reswm'mewn Crefydd ei le priodol, a'i le anhebgorol hefyd. Dylesid cymeryd trafFerth i ddeall lle Rheswm mewn datguddiad, a a pherthynas ffydd a rheswm mewn crefydd Edrychai yr oes o'r blaen yn ormodol ar Reswm fel gallu peryglus mewn crefydd a dat- guddiàd ; ond edrycha yr oes hon arno fel y prif, os nad yr unig, allu mewn crefydd. Ffydd—neu yn wir, Ofergoeliaeth—ydyw nodwedd amlwg" crefydd lluaws o'r tadau ; rheswm, neu resymol- iaeth, ydyw nodẅedd amlycaf crefydd lluaws o'r plant. Rhodder i Reswm ei le mewn ffydd. Mae rheswm yn caniattau ffydd, ac mae ffydd yn cynwys rheswm. Anfantais i grefydd yw ffydd afresymol ; ac mae rheswm anffyddol yn anfantais hefyd. Ceisied ein pobl r.«.