Skip to main content

Ieuenctyd + Cymru. Cyf. V, AWST, 1903. Rhif 57. * AT EIN GOHEtoWYR. # --------•$.--------- i. Archebioni a thaliadíau i Mr G. Griffiths, 2, Ynjfciwyd Straot, Abeadar. 2. Gofala M» Ẃiüam John Evans, Coramercial Sfcreet, Abewiaí, •bi y GeroMoriaethL 3. Y Faidotoniaethj i'r Parch. Bem Davies, Panteg, Ystaiyfeŵ. * 4. Pob poöh arall i'r GoJygytPd Parch. Ben Davies yn ei Alar.—Gwyddom y bydd darllen- wyr Ieuenctyd 'Cymru yn cydymdeimlo yn fawr a Mr. Davies yn ei alar ar ol ei anwyl briod, yr hon a gollodd yn ei 34 mlwydd oed, yn briod gofalus ac anwyl, yn chwaer bur, ac yn fam dda —" hyd oni ymgyfarfyddom oll." Y Byd ar Hyn o Bryo. •RTH siarad ar Gyllid Addysg, dywedodd Syr William Anson i fod JS11,ÜÔ0,Ö00 wedi cael eu gwario yn ofer; ac ychwan- egodd i fod yn Llundain yn unig 60,000 o blant yn gorfforol annghymhwys i dderbyn addysg. Yr oedd rhai yn codi o briodasau rhy gynar; ereill o rieni afiach ; ereill yn cael gweithio gormod cyn ac ar ol yr ysgol; ereill heb gael digon o gwsg a bwyd ac adloniant. Ysgriienydd y Bwrdd Addysg yw Syr William. Mae Charles Booth wedi dod allan a Hyfr pwysig arall ar Lundain. Yr oedd ei lyfrau o*r blaen ar " Eglwysi Llundain." Mae y Hyfr hwn ar " Bywyd a Llafur Pobl Llundain.' ;Dywed.yma fod priodas- au rhy gynar yn arwain i annhrefn, tlodi, a gwaradwydd. Sylwa hefyd fod serch rhieni at blant, a phlant at rieni wedi oeri neu lacio