Skip to main content

Ieuenctyd * Cymru. _____I-------------------------:-----------.---------------!________________________________________________________________________________________ Cyf. V, GORPHENAF, 1903. Rhif 86.' át AT EIN GOHEBWYR. * i. Archebion a thaliadìau iMr G. Grifnths, 2, Ynyslwyd) Street, Aberdiar. 2. Gofala Mr WiAliam John Evans, Gommercial Street, Abendar, am y Geadtìioaiaeth. 3. Y Farddbniaethi i'r Parch. Ben Davies, Pamteg, Ystaryfena. 4. Pob petih arall i'r Golygydld AT DDOSBARTHWYR A DERBYNWYR 'TEUENCTYD CYMRU." Yr ydiymí y tìro hwni yni dìanfon y biliau allan am chwech mis cyntaf y flwyddyni. Bydtìiwn yn dídiolchgiar iawtn i'r dbrbyawyff am cfaliu tahi y dlosbarthwyr yn brydilon al fiFydtìílort, fel' y gallont hwy drachefn eán talu nárau, ami fotì yr argraffydid yn galwt ami wastadhiaui y cyfrifou yn< haner bAynyddol. Y BEIRDD HYN. Homer, Virgiá, a; Dante, Shiakespeare, Milton, a Goethei—Pwy a ysgrifenai ar eu hjamserau a'u prif nodwedtìàoni 'gwaàandaethol1 ? Y DARN A GAFWYD. Tra yr oedid dotsbarthwr yni cerddiedl ar yr heal vm diwrnodi yn aghjwimni tri o ^yfeillîoni, digwydtìotìtìi urn o'r cwironi i gyfodii dlarn tair ceirüog1 ar y ffardtìl; a mawr fu yr helbui am ei ranu cytìrhyngpdtìyrat, arai fodl pob uni o honyrrt ami gael bob un gieiniog. Buwydi aím ysbaidJ yn methu a dyfaliu pa fodtìi i wneydl hyny, heb nes ìst dosbarthwr i werthu pedwiaur llyf ryn ceináoig. aim dair ceináog. FeMy cafodd, pob um o'r pediwar lyfrya oeináogi yr un„ yr hyni aedìdl ytal gyfartaì i! geináog yr un, J.G.