Skip to main content

Ieuenctyd + Cymru. Cyf. V. CHWEFROR, 1903. Rhif 81. * AT EIN GOHEBWYR. * i. Archebion! a thaliadiau i Mr G. Griffiths, 2, Ynyislwydi Street, AberdìaiT. 2. Gofala Mir Wilìiam John Evansi, Commercial Street, Aberdàr, am y Gerdtìoriaeth. 3. Y Fardldbniaethi i'r Parch. Ben Davies, Panteg, Ystalyfera. 4. Pob pettih arall i'r Golygydd',. YSGPIFAU YN AROS EU TRO. Oranogweni Davies.—Yn ddierbynáol, ac yin ddia. Dowch eto. Samuel Davies.—Yn ein nesaf. R. D. Jenkyns.—Dioilch am eieh amynedd. Fe ddaw. Dadl ar GariadL—Yn dda iawn. Gair i Fercheö "Ieuienctydi Cymiru."—Dimi yn ein boddioni yîn well. Allan y tro nesaf. Dowch eto. "»r *—»-»- YMGOM Y FAM A'I 'BA'BAN. (Rhydd-gyfieithiiad1 o Mnellaui Dr. Geo. Macdonald.) 0 ba le y daethost yma faban, cu ? Maes, ẁ entrych pur y daethura atoch chwi. B'ie y cefaist ti djy lygaid! glas eu gjwawir? Mi a'u cefais hwynt o'r wybr wrth ddodl i lawr. Beth a wna'r goAeuni yndtìynt fel y dydtì ? Sel-belydrau'n gaeth o'u gwirfodtì' yniddynt sydtì. B'le y cefaist ti y dìeigrym bychani hwni? Yma yrj fy nisgjwyl ydbetìtì, hyn mi wa