Skip to main content

IEUENCTYD CYMR Cyf. IV. Mai. Rhi£41. AT EIN GOHEBWYR. 1 Archebion a thahadau i Mr G. Griffiths, 2, Ynyslwyd Street, Aberdare. 2. Gofala Mr William John Evans, Commercial Street, Aberdar, am y Gerddoriaeth. 3. Y Farddoniaeth i'r Parch Ben Davies, Panteg, Ystalyfera. 4. Pob peth arall i'r Golygydd. -ŵ- Tyred a Gwel. Y Diweddar David £van Williams, Ysw., Hirwaun. ífö FRYDIAETH dda i bobl ieuainc ydyw hanes pobl o nod a |Jp chlod. Un o'r cyfryw oedd Mr. D. E. Williams, Y.H., Hir- waun. Cyrhaeddodd yr oed o 8i mlynedd. Dechreuodd ei fyd yn brentis siop yn Hirwaun, a bu farw yn yr un He yn gyfoethog, * yn enwog, ac yn dda. Brwdfrydedd a chydymdeimlad a ffyddlondeb ì'w egwyddorion oeddynt dair nodwedd amlycaf ei fywyd. Yr oedd yn gefnogydd cyson a chyfiawn i Ddirwest, Rhyddfrydiaeth, a Chref- ydd yn ei gwahí»nol agweddion. Awyddai i fyw i'w ioo mlynedd, er i'r yfwyr i gael sampl arall o les Dirwest i iechyd ac hirhoedledd. Dírwest, gwaith, a chrefydd sydd dri anhebgor bod yn iach a byw yn hir. Cofier hyn mewn pryd. Y Mesur Addysg presenol gan y Llywodraeth. Un a gwên ar ei wyneb yw, a chanddo ei ddager yn ei law. Mae i ladd dan wenu, os na ddaw tro amlwg arno. Nid yw y mesur o gwbl yn un a gyfiwyna i'r bobl addysg effeithiol i'w plant. Mae ynddo ©sgo