Skip to main content

IEMCTYD CYMR Cyf. IV. Mawrth. Rhif 39. AT EIN GOHEBWYR. 1. Archebion a thahadau i Mr G. GriiB'rhs, 2, Ynyslwyd Street, Aberdare. 2. Gofala Mr William John Evans, Commercial Street, Aberdar, am y Gerddoriaeth. 3. Y Farddoniaeth i'r Parch Ben Davies, Panteg, Ystalyfera. 4. Pob peth arall i'r Golygydd. Llonder i'n calon ydyw eich cael yn danfon i ni eich ysgrifau o fan i fan, ac o dro i dro. Arwydd er daioni ydyw hyn. O bob deffroad i'w ddymuno a'i werthfawrogi, deffroad meddyliol a moesol yw At ein hwnw. Mae i lenyddiaeth le anhebgorol yn y deffroad hwn. Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i'r dyn ieuanc i ddarüen, ac i ddarllen llenyddiaeth syl- Gohebwyr weddol; ac yn nesaf, mae'n rhaid iddo ddechreu ar feddwl yn ei ffordd ei hun, ac i roi ffurf i'w feddyliau mewn ymddiddan, siarad, ac ysgrifen. Ieuainc. Dyna dri anhebgor mawr praffder meddyliol, a glewder cymdeithasol. Yr ydym wedi cychwyn Ieuenctyd Cymru er mwyn cydymdeimlo a chyn- orthwyo pobl ieuainc yn y ffordd hon. Gwyddom am luaws o honynt sydd wedi manteisio ar eigydymdeimlad, a hyny o'r rhifyn cyntaf tan yr un presenol. Digon anmherffaith oedd ys- gnfau y cyfryw ar y dechreu ; ond erbyn hyn, mae eu hysgrifau yn hawlio safle anrhydeddus ar gyfrif eu teilyngdod llenyddol, a hyny pewn Rhyddiaeth a Barddoniaeth. Da gan ein calon i weled cyn- ifer o fyfyrwyr ieuainc yn cymeryd rhan yn y misolyn hwn, ac mae eu tyfiant iach a sicr, i ni, yn adnewyddiad nerth ac yn foddion gras. Dealled y darllenydd mai glowr ieuanc sydd yn dechreu ys- grifenu ar Islwyn y tro hwn, ac nid ydym yn petruso dweyd er ei fod yn ieuanc, ac er mai glowr ìeuanc yw, fe saif ei ysgrifau yn ddangos- eg nodedig o'r athrylith a geir heddyw, yn mhlith ein pobl ieuainc, a