Skip to main content

JsÁ CYMRU..Kê>^ Rhif38. CHWEFROR, 1902. Cyf. 4. 1. Pob gohebiaeth l'w danfon i r Gol. 2. Y Farddoniaeth i gyd i'r Parch. Ben Davies, Pant-teg, Ystal- yfera. 3. Gofala Mr. W. J. Evans, 45, Commercial street, Aberdar, am y Gerddoriaeth. 4. Archebion a thaliadau i Mr. Gnffith Griffiths, 2, Ynyslwyd st., Aherdar. TYRED A GWEL. Tysíiolaeth dyn o fri am bcdwar dyn mawr. ^íOHN Bright ydoedd un o'r pedwar hyn. Un o areithwyr ij mwyaf ei ddydd ydoedd Bright. Yr oedd ei nerth areithyddol - yn y ffordd seml oedd ganddo i fyned at gydwybod a chalon pobl. Gladstone ydoedd y llall; ac yr oedd tri pheth yn gwneyd Gladstone yn fawr, sef ei hunan-feddiant, ei gydnabyddiaeth a phob pwnc cyboeddus, a'i fedr i ganolbwyntio ei feddwl ar un peth. Charles Darwin ac Herbert Spencer oedd y ddau ereill. Bu'r ddau byw yn hir, er fod iechyd y ddau ar y dechreu yn ddigon gwan. Meddylwyr mawr, ac nid darllenwyr mawr oeddynt. Nid yw gwir athrylith yn treulio ei hamsc mewn llyfrau. Gwylaidd a dirodrel a difalch oedd Darwin, ac yn ymgyfíwynedig iawn i Heddwch Gwareiddiad, a Masnach oedd Spencer. Y gwahanol ffyrdd i fyw. Tair ffordd sydd i fyw, sef drwy weithio, drwy gardota. a thrws ladrad. Y ffordd iawn yw ffordd gwaith. Perygl rhai yn yr oey