Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

121 GWEITHIWE A'E SABBOTH. PEN. n.—Yn euperthynas a,u gilydd. GAN Y PARCH. JOHN EYANS (B) Ab ol traethu ychydig mewn pennod o'r blaen ar ddyled- swydd dyn o eniÛ. a chadw y cymeriad o weühiwr yn eiddo iddo ei Imn, oherwydd ei berthynas â'r byd hwn, cynygiwn y bennod hon i geisio gwasgu at ystyriaeth y gweithiwr, fod ei berthynas â byd arall y fath, fel y dylai deimlo yn ddiolchgar am, a gofalu am wneyd y defnydd goreu o'r Sabboth Cristionogol. Ac O ! nad allem ei ddwyn i deimlo, pa mor hanfodol bynag ydyw llafur er ei gysur yn y byd hwn, fod iawn ddefnyddiad y Sabboth yn gyfartal hanfodol er ei ddedwyddwch bythol yn y byd a ddaw ; ac nid hyny yn unig, ond i ystyried, o gymaint ag ydyw enaid yn fwy na chorff— tragwyddoldeb yn bwys- icach nag amser—a hawliau y Goruchaf yn uwch nag angenion amserol, fod sancteiddio un dydd o saith yn ddyledswydd bwysicach na defnyddio y chwech ereül i ddybenion cyffredin bywyd. Afreidiol yw dwyn rhesymau yn mlaen tuag at brofì y rhesymolrwydd a'r priodoídeb i ddyn gyflwyno addoliad cyson a chalonog i Dduw, gan fod pawb o ddarllenwyr y Winllan yn ystyried, fod perthynas eu oodaeth â'i Eawr- edd yn hawlio hyn. Duw yw öreawdwr dyn. Nid yw perthynas y peiriant â'r peirianydd a'i ffui-fiodd mor agos, na pherthynas plentyn at y tad a'i eenedlodd mor llwyr, a pherthynas dyn y creadur â Duw ei Grreawdwr. Nid o ddim y dygodd y naill ei beiriant allan, oherwydd yr oedd y coed, yr haiarn, a'r pres mewn bod o'r blaen. Gosod hen ddefnyddiau mewn ífurf newydd, ac i ddybenion newyddion, yw y cwbl a wnaeth y peirianwr; ac nid creadigaeth ydyw perthynas y llall â'i blentyn. Ond creadur Duw ydyw dyn yn ystyr fanylaf yr 3Tmad- rodd; ac os derbyniodd ei fodolaeth ganddo, y mae yn eiddo llwyr a hollol iddo ; a'i ddyledswydd yw, cydnabod hyny mewn ymgjrflwyniad addolgar wrth ei " ystol-droed ef." A mwy na hyny, onid efe yw Gynaliwr dyn ? A phan ystyriom mai yn mha le bynag y byddo dibyniaeth ar arall, fod yno rwymedigaeth i'r arall hwnw ; a chofio fod ein dibyniaeth ni ar Dduw am barhàd o holl gysuron G GOMHBSHAF, 1866.