41 AEFEEION IESU GEIST. '' Ae yn ol ei arfer, efe a aeth i'r synaorog ar y Sabboth."—Luc. " Ac fel yr oedd efe yn arf'eru, efe a'u dysarodd hwynt drachefn."—Marc. " Efe a aetb. yn öl ei arfer i fynydd yr Olewydd,"—Luc. Y MAE y geiriau hyn yn nodedig o gyfoethog. Y maent yn gyfoethog o hanes Iesu Grist, yn gyfoethog o ddad- guddiad o'i gymeriad, ac yn gyfoethog iawn o addysg i ni. Arferion Iesu Grist! Y fath destyn î Yr ydym yn oael y fraint o edrych ar y pethau hyny yr oedd Mab Duw, pan yr oedd yn byw yn ein natur ni ar y ddaear yma, yn eu gwneuthur, ae yn eu gwneuthur mor aml, nes y mae yr efengylwyr yn eu dynodi fel ei arferion. Y mae j pethau hyn yn deilwng o'n sylw mwyaf parchus a man- wl. Yn yr adnodau a ddyfynwyd, yrydym yn caelagoriad- au i dri chyfnod yn oes Iesu Grist yn y byd yma. Y mae Luc yn yr adnod gyntaf yn codi ymyl y llea sydd dros hanes j deunaw mìynedd o'i fywyd neilîduedig yn Nazareth; ac er nad ydym i ddysgwyl manylion y cyfnod rhyfeddol liwnw, y mae yr ychydig a gawn yn nodedig o werthfawr. Ü5rwedir i ni ei fod wedi dychwelyd o Jerusalem i Na- zareth pan yr oedd yn ddeuddeg mlwydd oed gyda Joseph a'i fam, gan fod yn ostyngedig iddynt. Er ei i'od yn ym- wybodol o'i berthynas agos â Duw Dad, er hyny, efe a fu yn ©styngedig i'w fam a Joseph. Y fath wers i'r plant! Dywedir hefyd ei fod wedi cynyddu mewn doethineb a chorffolaeth. Y fath sicrwydd ei fod yn ddyn yr ua ffunud a ninau. Eel yr oedd yr amser yn myned rhag- ddo, yr oedd ei alluoedd meddyìiol yn ymddadblygu, a'i gorff yn cynyddu acyncryfhau, " yr un ffunud a ninau." Pan y daeth i oedran cyfaddas, y mae yn dra thebyg ei fod wedi dechreu gweithio gwaith saer fel Joseph, afi fod wedi dylyn yr alwedigaeth hono am fiynyddau. Heblaw ei bod yn arfer gwlad i ddysgu crefft ì'r" holl feibion, yr ydym yn gwybod mai wrth ei alwedigaeth fel saer yr oedd Joseph yn cael modd i fyw, a gwyddom, pan ddechreuodd Iesu athrawiaethu yn y ddinas y magesid ef ynddi, fod y liobl yn synu, ac yn gofyn, " Onid hwn vw y saer r* 0 " [Ma-wüth, 1866.