Skip to main content

Bhif. 5.] MAI, 1881. [Cyf XXXIV ENWOGION. V.—GEORGE STEPHENSON. ?ELLIR ystyried George Stephenson yn un o'r engreifftiau rhyfeddaf a mwyaf dyddorol a gyn- yrchodd ein gwíad erioed o ddyn wedi codi i sefyllfa o fri a chyfoeth, a dylanwad a defnyddioldeb mawr ^tr^^^rj heb unrhyw fanteision, y tu allan iddo ei hun, ond a gafodd oddiwrth ei athrylith ei hun, athrylith sydd wedi rhoddi iddo enw annileadwy fel cynllunydd a pherffeithydd peiriant sydd wedi profi o annhraethol werth, nid yn unig i'r wlad hon, ond i'r byd gwareiddiedig oll; oblegyd efe yw y peirianydd, par eicellence, i'r hwn yr ydym yn ddyledus am y rheilffyrdd sydfd wedi gor-