Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

201 CHAELES II. »AB oedd y Charles hwn i Charles I., yr hwn y mae Eglwys Loegr yn rhoddi lle neillduol iddo yn ei Llyfr Gweddi Cyffredin fel merthyr, ond mewn gwirionedd, nid oedd ya teilyngu yr enw merthyr (yn yr ystyr grefyddol a roddir iddo gan Ír Eglwyswyr) mwy- nag oedd ílawer brenin annuwiol o'i fiaen. îi ddrygioni, ei ormes, a'i wastraff cywilyddus o arian y wlad, a'i dygodd i'r dienyddle. Dylynwyd ef i'r orsedd (ar ol marw Oliyer Cromwell, y proiedor cyntaf, a'i fab Eichard Cromwell, yr ail protector) gan ei fab annheilwng Charles. Adnabyddir cyfnod ei esgyniad fel y Besto- M Tachwedd, 1874.