Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

21 Y PAECH. WILLIAM MOELEY PUNSHON, Ll.D. 2^N mhlith y nifer lluosog o weinidogion talentog a phoblogaidd perthynol i'r cyfundeb Wesleyaidd, saif enw yr un y mae genym y pleser o anrhegu darllenwyr y Wirillan â darhm ohono, ar amryw ystyriaethau, yn fìaenaf, ar y rhestr, sef y Parch. WlLLIAM MORLEY PüNSHON, Ll.D. Mae yr areithiwr a'r pregethwr dihafal hwn yn enedigol o Don- caster, swydd Gaerefrog. Ganwydef yn y fìwyddyn 1824. Draper parchus a llwyddianus o'r un dref ydoedd ei dad, ac yr oedd yn aelod selog a chyfrifol gyda'r Wesleyaid. Derbyniodd ei ail enw ar ol ei ewythr, Syr Isaac Morley, bonedd- wr adnabyddus iawn yn y West Riding, yr hwn a fu fyw i weled y poblogrwydd y daeth ei nai iddo. Derbyniodd ei addysg foreuol yn ei dret' enedigol. Pan nad oedd ond unarddeg oed, amlygodd fod ynddo allu rhyfeddol at ddysgu, ac yr oedd yn feddianol ar gof ardderchog.^ Medraifgofìo yn llwyr ddarnau meithion ac anhawdd c Ẅê^ Wiíí' • Chwefror, 1874.