Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

101 COLLEDIG. «ŴDARLLElîYDD JUE mwyn> a ^eli di "^"^ y darlun uchod ? Mae yn siarad cyfrol, ac yn^ awgrymu mwy. Mae miloedd o blant, bechgyn a genethod, fel yr\un y mae y dar- lun hwn yn ei ddangos, yn crwydro heolydd dinasoedd a threfydd mawrion ein gwlad gristionogol, ac yn en- wedig yn Llundain. Crwydrant o foreu hyd nos.yn barod i wneuth- ur unrhyw beth, o'r bron, er mwyn cein- iog, neu er mwyn tam- aid; ac yn y nos gwthiant eu hunain o dan y boxes a'r hogsheads gweigion a geir yn fynych yn yards y masnachdai, neu i rywle a gynygia ei hun yn lloches am y nos, ac yn iynych iawn mae yn dygwydd mai yr unig orweddle fydd y ddaear oer laith, a'r unig orchudd y nef- oedd uwchben. Yn awr, mae y pethau bach hyn, mewn mwy nag un ystyr, yn golledig. Mae eu rhieni, fe allai, yn lladron proffes- edig, neu yn feddwon ymarferol, ac, mewn canlyniad, mae eu plant yn tyfu i fyny yn nghanol, ac yn gydnabyddus , y gweithredoedd mwyaf drygionus, yr arferion mwyaf ffiaidd, y dylanwadau mwyaf dinystriol, a gadewir hwy i ymladd eu ffordd eu hunain, modd goreu y gallant, a'r modd y mynant. Y canlyniad ydyw, fod canoedd a miloedd o'r plant truenus hyn yn myned yn golledig i bob rhinwedd, i bob dylanwad a gweithred dda, i bob dedwyddwch yn y byd hwn, ac yn P ' Mehefin, 1873.