Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

41 CYDYMDDŸDDAN AE Y EHIF DATJ. (Pw adrodd gan feibion neu ferched.) /n eich adgofio ? 6Ul ha beth y mae y rläf dau yi M\ (Y ddau.)—Dwy ran benaJ c7V Paletheiaelwir? benaf y Beibl. 'i geli (Y bachgen laf.)—Yr Hen Destament. (Yr 2il fachgem)—Y Testainent NewjTdd. Paham eu gdwir felly ì (Y ddau.)—Testament a olyga ewyîlys; a gelwir yr îlen Destament felly am ei fod yn cynwys ewyllys Duw i ddyn fel ei dadguddiwyd ganoedd o flynyddoedd cyn i Grist ymddangos yn y byd: a chynwysa y Testament Newydd ei ewjdlys fel ei dadguddiwyd ar ol ymddangosiad Crist yn y cnawd. Felly, a ydyio y Testament Newydd wedi ei roddi yn lle yr Hen ? (Y ddau.)—Nac ydyw—mae y Newydd yn cadarnhau ac yn egluro yr Ilen. Mao y ddau yn cytuno, a'r ddau wedi eu gwisgo âg awdurdod ddwyfol. Pafodd y rhoddwyd ktvy 1 (Y ddau.)—Ehoddwyd hwy trwy gjŵwng proífwydi, •efengylwyr, ac apostolion, wedi eu hysbrydoli gan Ysbryd Duw i wneyd ei ewyllys 3-11 hysbj-s i ddynion. (Y bachgen laf.)—Dywed yr apostol Paul pan yn ysgrifenu at Timotheus, " Yr holl Ysgrythyr sydd wedi ei rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw, ac sj^dd fuddiol i ath- rawiaethu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder: fel y bj^ddo dyn Duw yn berffaith, wedi ei berffeithio i bob gweithred dda." (2 Tim. iii. 16, 17.) (Yr 2il fachgen.)—A dywed yr apostol Pedr, " Canys nid trwy ewyllys dyn y daeth gynt broffwydoliaeth; eithr dynion sanctaidd Duw a lefarasant megys y cy- nhyrfwyd hwy gan yr Ysbiyd Grlân." (2 Pedr i. 21.) Yn mha ieithoedd yr ysgrifenioyd y Uyfrau hyn yit, wreiddiol ? (Y bachgen laf.)—Ysgrifenwyd yr Hen Destament yn yr Hebraeg a'r Caldaeg. (Yr 2il fachgen.)—Ysgrifenwyd yr oll o'r Testament Newydd yn y Grroeg. Pwy gyfieitlwdd y llyfrau hyn €r iaith Gymraeg ? (Y bachgen laf.'j—Ý Dr. Ẅilliam Morgan, Esgob Llan- «lwy, yn cael ei gynorthwyo gan amryw ddynion 0 Mawrtii, Ì8G7.