Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

| fBiiHu. A.TÜL 1867- DECHREUAD A NODWEDDIAD Y BEIBL, A'I AMRYWIOL GYEIEITHIADAU. fAHAM mai y Beibl yiu y micyaf Jiybarch yn oyystal aV muryaf dyddorol ó'r hell lyfrau ? Oblegid eî awdur- iaeth ddwyfol-ysbrydoledig, ac oblegid ei fod yn gof-lyfr o holl ymwneyd Duw â'i greaduriaid, ae sydd yn perthynu i bob bod dynol i ymgydnabyddu âg Ef. Y mae yn ddadguddiad o ewyllys Duw hefyd, yn gwneyd yn hysbys ei gariad, ei gyfraith, a'i farnau. PaJiam mae yn cael ei alw felly ? Oddiwrth Biblia, yr hwn sydd yn air Groeg, ae yn arwyddo Biblos, "y llyfr," neu "llyfrau baeh," neu oddiwrth Biblos, "y llyfr." Y mae yn cael ei alw Y Llyfr mewn ffordd o ragoriaeth; ac yn cynwys y dadguddiadau sydd wedi eu rhoddi gan Dduw i ddyn, ac egwj'ddorion y ííÿdd Gristionogol, a rheol ei ymarferiad. Mae y gair Beibl yn dygwydd yn y rhag- ymadrodd i Lyfr y Pregethwr, ac yn 2 Tim. iv. 4, 13 o'r cyfieitJiiad Septuagint. 0 flaen mabwysiadu yr enw yma, yr enwau mwyaf cyffredin yn yr Eglwys Gristiono^ol trwy ba rai yr oedd y llyfrau cysegredig yn cael eu gaíw oedd, " Yr Ysgrythyr," " Yr Ysgrythyrau," a'r "Llythyr- au Cysegredig." Mae 3r Beibl yn eynwys dwy ran—yr Hen Destament a'r Newydd. Yr oedd y cyntaf wedi ei ysgrifenu yn Hebraeg, gyda'r eithriad o lyfrau Ezra, Nehemiah, a Dan- iel, pa rai sydd yn Caldaeg ; yr olaf yn Groeg. Cyfieith- wyd yr Hen Destament i'r Groeg yn Alexandria, yn nheyrnasiad Ptolemy Philadelphus. Yr oedd y cyfieithiad yma yn cael ei alw yn Septuagint. Yr oedd yr oll o'r Beibl wedi ei roddi yn iaith Saocon o gylch y flwyddyn A [Io.nawb, 1867.