Ehif. 11. TACHWEDD, 1880. [Cyf. XXXIIL DEON STANLEY. (NODIAD EGLÜRHAOL.) ^OFUS gan ein darllenwyr, yn ddiau, fod ysgrif ar Deon Stanley wedi ei chyhoeddi yn nghyfres ein Henwogion (gwel y Winllan am Mawrth), ond, yn anffodus, gosodwyd darlun Dr. Todd uwchben yr erthygl hono yn lle yr un a welir ar ben y nodiad hwn ; a chan Da fyddai y gyfres yn gyfiawn heb ychydig nodiadau am Dr. Todd, yr ydym yn cyflwyno i'n darllenwyr yr hyn a geir ar y ddalen arall am y gwrthddrych teilwng hwnw.