Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 3.] MAWRTH, 1879. [Ctt. XXXII. ENWOGION. III.—WILLIAM PALEY, D.D. |WY sydd alluog i roddi cyfrif boddhaol aui ddylni a swrthni maboed dynion enwog ? Un f elly oedd awdwr bydenwog yr Horss Paulinee a'r Evidences; ac yr ydym yn ameu a allai efe ei hun, pe gofynasid iddo, athronydd dyfnddysg er ei fod, ddadrwyddo y dirgel Ganwyd William Paley yn Peterborough, i ba le y symudasai ei dad (yr hwn ydoedd glerigwr) ar ei etholiad yn minor canon eglwys gadeiriol y ddinas hono. Nid oedd amgylchiadau ei dad o gwbl yn llewyrchus, mewn ystyr arianol: yr ydoedd, yn wir, yn un o "poor clergymen " yr oes hono; ac nid ywyn ymddangos fod ei ddyrchafiad eglwysig wedi llenwi oad ychydig, os dim ar ei bwrs. Ond yn Peterborough gwenodd rhagluniaeth neu