Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rmy 1.1 IONAWR, 1879. [Cyt. xxxn. ENWOGION. I.—THOMAS CHALMERS, D.D. ^ToT^CII YDIG dros bedwar ugain mlynedd yn ol, yn playground 3j£ ysgol blwyfol Anstruther, porthladd bychan yn swydd <%fL9 Fife, Seotland, gallesid gweled nifer o blant yr ysgol yn chwareu wrth fodd eu calon ; ac yn eu plith, hogyn bywiocach a sioncach, a mwy diniwed-ddireidus na'r un o honynt, ac i'r hwn y talai y lleill gryn warogaeth ar gyfrif ei fedrusrwydd a llonrwydd ei ysbryd; a phe gofynasid i'w gyfoedion y rheswm am hyny, atebasid ar unwaith mai o herwydd mai " Tam was the brawest, bonniestladdie V theschoolf tra, ar y llaw arall, pe derbyniasid tystiolaeth yr ysgolfeistr sarug a haner-dall, "Tam," eryneithaf bachgen mewn rhai pethau, ydoedd y bachgen mwyaf castiog a