Y WINLLAN A M M E D I , 18.90. DAN OLTGIAD Y PARCH. DAV[D OWEN JONES, MANCHESTEB. -♦•♦- CYNWYSIAD. ENWOGION— Syr Titus Salt (gyda darlun)...... Amrywiaeth— YrHeDBobl ............ " Beth yw y Ceryg hyn ?" ...... Gwaith i'r Plant............ Defnyddioldeb mewn dinodedd Cymdeithas ac Ymddyddanion y nef Yr Asyn a'r Eos............ Darganfyddiad Cylchrediad y Gwaed Manion ............... BARDDONIAKTH— DuwarSinai .................. Er Coffadwriaeth am Mr John Jones, Glanrafon, Bangor ..............,, ...... Grisiau'r Bywyd.................. TON— Gawn ni Gwrdd ............... Tudal. ... 161 CONGL DlPYRWCH— Boddlonrwydd Bod yn Foneddwr... 166 167 170 171 173 174 175 180 171 178 179 176 180 180 BANGOR: Cyhoeddedig gan E. Joaes, yn Llyfrfa y Wesleyaid. m> ì*yM vyM VyM /TWi