Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^4c4c4^L^c4ü^^^^c^^. AM MEHEFIN, 1890. —♦•♦----- DAN OLYGIAD ; Y PARCH. DAVÍD OWEN JONES, MANCHESTEE. Rhif*6.]k [Cyf. 43. Y \ WINLLAN -----♦•♦- CYNWYSIAD. Enwogion— V Diweddar Handel Cossham, Ysw., A darliin) ... ............... Ambywiaeth— Rhagoriaeth Cristionogaeth j,...... Gydag Indiaid Cochion America.—I. Yr Gwaith Bod yn Nghrist yn Ieuanc ...... ; MeistryTy ............ * Gychwyniad Gyrfa y "March Haiarn." LÎWfrdra ............... Cydymdeimlad ac Edmygedd...... ** . Diangfa Gyfyng.......... * Boneddigeiddrwydd,,......... Llenyddiaeth ... ......... Cwpanaid o ddwfr oér. ... ...... Priodi Dwy Chwaer ......... GYDA'R PLANT— Dirwert ....., ......... TON- |» "Tadwrt&y Llyw." ......... Barddoniakth— " Wesal Tipyn."............ YGwanwyn. ... \.. Mrs Ellis, Frondeg Terrace, Bangor. Yr Israeliaid ar lau yr Iorddonen OONGL DÎTFYRWCH— Eflsby a John Jönes ......... Y Parch. Edward Anwyl a'r Clerigwr AtebiadLlym Tudal R. (gyda alwad i'r 101 103 BANGOR: Cyhoeddedig gan R. Jones, yn Llyfrfa y Wesleyaid. [*'*»'**!* *\M ±\M ±\M ±\M 3á[M *<