Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 2.3 [Cyf. 43. Y WINLLAN AM CHWEFROR, 1890. -----♦ •♦------ DAS OLYGIAD Y PARCH. DAVÍD OWEN JONES, MANCHE8TER. -----♦•♦----- CTNWYSIAD. Bhwooioh- Tudal Y Parch William Arthur (oyda darlun) ...... íl Mabs Llafcr t Bobl Ihuainc— Hanes Iesu Grist.—Trydedd flwyddyn ei weini- dogaeth ........................ 27 Gtda'r Plant— Y Bechgyn a'r Wiwer (gyda darlun)......... 31 Amrtwtabth— Tawelu yr ymrafael ............ Y diweddar Barch. John Jones (Vulcan) ... Dechreuad Pethau ......... MaryJones.................. " 'Rwyf yn rhy brysur." ......... CroesiyrAfon ............... Angen yr Eglwys am broflad gwell...... Llenyddiaeth ............... Isidore a'r Ffrwd............... Barddoniafth— YRhodreswr ............... I'm bachgen bach...... ......... I'm freneth fach............... Yr Allor neulnaidd ............ Y Nain a'i Hwyres ............ JSinnôd .................. CONGL DlFTRWCH— Dr. Rees, Abertawe, yn dysgu sillebu Dr. Rees ac ysmygu ............. Gwaith iT Plant ... 23 Í4 26 29 33 35 36 38 39 23 26 26 30 34 37 40 40 40 BANOOB: Cyhoeddcdig gan B. Jomea, yn Llyfrfa y Wesleyaid. 'fe-