Y WINLLAN. 201 LLTWTDD T GTNADLEDD. IATJ y bydd yn dda gan filoedd o ddarllenwyr y Winllan gael syniad am Lywydd y Gynadledd, y Parch. H. J. Pope, cyn belled ag y gall darlun gynrychioli pryd a gwedd. Br ei bod braidd yn ____ddiweddar; eto, gwyddom y bydd y darlun rhagorol sydd uwehben yn dderbyniol iawn. Ganwyd Mr Pope yn nhref March, ar yr 2fed o Chwefror, 1836; a thra ag efe eto yn ei faboed fe symudodd ei rieni o'i dref enedigol dawel yn Càmbridgeshire i dref borthladdol Hull; yn mha le yn y flwyddyn 1858 y derbyniwyd ef i'r weinidogaeth. Ordeiniwyd ef i lawn waith y weinidogaeth yn 186J, pan yr oedd y Parch. Chárles Prest, ysgrifenydd cyntaf Tachtoedd, 189S.