Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AM HTDEEF, 1865. IESU GEIST YN LLONG SIMON PEDE. c'Ac efe a aeth. i mewn i un o'r llongau, yr hon oedd eiddo Simon." Luc v. 3. Yn mha le bynag y gwelwn Iesu Grist, yr ydym yn canfod rliyw fawredd neillduol yn perthyn iddo. Nid oes neb yn un man yn debyg iddo. Os edrychwn arno yn y preseb, 3Tn y deml, yr yr anialwch, yn y synagog, wrth y bwrdd, ar y mynydd, yn y llys, ar y groes, neu ar yr orsedd, y mae i'w weled yn amlwg " uwchlaw pawb." Ac os edrychwn arno yn nghanol y doctoriaid, g3rda Nicodemus, gyda'i ddysgyblùÿi, gyda'r torfeydd, gyda'r puhticanod a'r pech- aduriaid, gyda'r Phariseaid, gyda'r Archoffeiriaid, gyda Pilat a Herod, gjTda'r lladion, gyda Mair Magdalen, g3Tda'r ddau ddysgybl, gyda'r deg a'r unarddeg, a'r mwy na phum cant, yr ydym yn canfod yn eglur ei fod yn decach na meibion dynion. Gwir ei fod yn ddyn, ie, di- gon gwir ei fod wedi ei eni fel dyn arall; gwir iddofwyta, cysgu, cerdded, blino, ocheneidio, wjìo, dyoddef, a marw fel dyn arall; ond er hyny y mae efe yn decach na meib- icn dynion. Yr oedd yn berfíàith santaidd tra yr oedd ar 3' ddaear. Ni wnaeth ddim allan o'i le mewn un modd g3Tmaint ag unwaith. Yr oedd santeiddrw^^dd yn wreidd- iol yn ei natur, ac fe ddadblygwyd hwnw yn ei fywyd mewn ymarweddiad mor bur, ac ymadroddion mor rasol, fel na welwyd un o feibion d^mion 3Tn debyg iddo erioed. Ie, yr oedd 3Tn gymaint tecach na meibion dynion, fel na thybiodd yn drais fod 3Tn ogyfuwch a Duw, ac fel y dywed- odd Duw ei hun wrtho, " Èy Mab 3Tdwyt ti." Nid ydym yn meddwl dyweyd tod mawredd Iesu Grist yr un mor amlwg bob amser a'i gilydd. Nid oedd mor arnlwg pan yr eisteddodd wrth ffynon Jacob, a phan jt oedd ar fynydd y gweddnewidiad, neu pan yr oodd yn