Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WINLLAN. AM MEHEFEí, 1864. GOPYNIAD PWYSIG. OAN Y FARCH. H. WILCOS. "A wyt ti yn iachî" 2Bren. iv. 26. CymERWN fenthyg y geiriau hyn i godi oddiwrthynt ych- ydig o addysgiadau crefyddol, gan obeithio y gwnant les 1 luaws o ddarllenwyr y " Winttan." Nid am iechyd nac afieehyd y corff y siaradwn, ond iechyd enaid. Y mae'r cwestiwn o bwys i bawb yn ber- sonol—" A wyt ti yn iach P " Nid yw pawb o ddarllen- wyr ieuainc y Winllan yn iach. Gellir dyweyd am luaws ohonynt, " Ypen oll sydd glwyfus, a'r gaìonolljna llesg." Y maent heb ddechreu gwella ! Y mae yna ereill a fuont afiach iawn, ond y maent yn dechreu gwella. Teimlwyf awydd yn benaf i roi ychydig o gynghorion i'r rhai hyn; ac o'u cymeryd hwy yn briodol, cânt lwyr wellâd yn y man. Un o'r pethau cyntaf a wna y meddyg wedi dyfod i ystafell y claf, yw ymaflyd yn yr arddwrn a theimlo'r pulse, a gŵyr yn y fan wrth y curiadau os bydd y dyn yn dechreu gwella; ac os bydd yr afiechyd wedl ei adael, efe à rydd iddo gynghor, a'r cynghor yn y cyffredin yw hwn, —UYMEBWCH DDIGON O FWTD DA; CYMEEWCH EXERCISE DIGONOL; A CHYMHRWCII OFAL EHAG CYMEEYD ANWYD. Tybiwyf fod y cynghorion hyn yn dra phriodol i luawa o broffeswyr crefydd, y rhai syàà i raddau wedi gwella. ond nid yn hollol, ac felly nis gallant ddyweyd, " lach. Gwnawn nodiad byr ar y tri. I. CYMEEED Y CREEYDDWR OFAL I GYMEEYD DIGOÎÍ o fwyd da. Dywedir fod rhyw fathau o fwydydd yn gynaliaeth ac yn feithriniaeth i rj^ fathau o afiechyd corffol. Anoga y meddyg doeth y dyn sydd o dan ei ofal i ymwrthod â phob bwydydd a diodydd felly. Y mae yn llawn mor wir fod y bwydydd a gynygia Euaws i'w hen-