Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WINLLAN. AM MAI, 18(M, TEEFN IACHAWDWEIAETH. 6AN TUICAS. "Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei nniganedig Fab, fel na choller pwy bynag a giedo ynddo ef, ond caffael obono fywyd tra- gwyddol."—Ioan iii. 10. Y MAE yn anhawdd cael adnod o fewn yr holl Eeibl yn rhoi golwg mor lawn ar drefh iachawdwriaeth ag a geir yn yr adnod hon. I. Ceir yma olwg ar drefn iachawdwriaeth yn ei ffynon- ell wreiddiol,—cariad Duw. Dysgeidiaeth gyson y Beibl Sy, fod y drefn achubol wedi tarddu o ras a thrugaredd uw. " Yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag atom ni, oblegid ddanfon o Dduw ei uniganedig Eab i'r byd, fel y byddem fyw trwyddo ef." " Yn yr hwn y mae i ni bryn- edigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau yn ol cyfoeth ei ras ef." 1. Eithr goddefer i ni ymholi heth yw natur y cariad hum. Dichon y bydd rhywun yn barod i ddyweyd mai cariad yw cariad, ac felly, fod yr ymofyniad yn afreidiol. Eithr byddai yn well i'r cyfryw gymeiyd yn araf, ac ail ystyr- ied y mater; oblegid y mae gwahanol agweddau o gariad. Y mae cariad o ymhyfiydiad, ac y mae cariad o ewyllys da. Eithr nis gellir tybio fod Duw wedi caru y byd â chariad o ymhyfrydiad, oherwydd fod ei gyflwr yn aflan ac euog; felly, cariad o dosturi neu o ewjrllys da oedd y cariad hwn. 2. Eithr oeth a gynwys y cariad hum ? (1) Cynwysa nad oedd gan ddynion hawl i gael bywyd tragwyddol. Os cariad o dosturi, yna nid yn yr olwgar hawddgarwch a hawliau y gwithddrychau. Dyma gariad pur at wrthddrychau hollol anhaeddianol. (2) Cynwysa nad er ei fwyn ei hun yr anfonodd Duw