Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y WINLLAN. ÀM MAWRTH, 1864. Y GOBCHYMYN MAWE. OAN T PARCH. -W. SYAlfg. "' Ti a eeri yr Arglwydd dy Dduw â'th holl galon, â'th holl enaid, ac áL'th hollfeddwì, ac â'th boll nerth."—Ye Abglwtbd Iesu Gsist. Pan ddaeth dyn allan o law Duw, yr oedd wedi ei greu ar ei ddelw. Felly y crëwyd pob bod moesol yn y de- ehreuad : '' Gwnawn ddyn ar ein delw ni, wrth ein Hun ein hunain," medd y Trindod bendigaid. Felly Duw a greodd y dyn ar ei ddelw ei hun. Nid yn ei gorff yr oedd dyn ar ddelw Duw. Pa mor ryfedd ac ofhadw\T hj-nag y gwnaed dyn o xan ei gorff, nis gall corff fod yn ddelw o ysbryd. Nid yn yr arglwj^ddiaeth a gafodd dyn tros gre- aduriaid y ddaear yr oedd y ddelw hon yn gynwysedig chwaith, fel y fM féddyliodd rhai. Er y gall Uywodraeth fechan fod yn ddelw neu lun llywodraeth fwy; ond nid ar ddelw ei lywodraeth y creodd efe ef, ond ar ei ddelw ei hun. Gallasai Duw greu dyn heb roddi iddo yr un lyw- odraeth, ac eto bod ar ei ddelw. Gwir yw fod dyn ar ddelw naturiol Duw fel ysbryd; ond wrth ei greu ar ddelw Duw y meddylir yn benaf ei ddelw foesol—ar ddelw ei gariad ef, yn fod cariadus. Pan agorodd dyn ei lygaid gyntaf ar y byd, gwelodd y nefoedd uchod yn dangos gogoniant ei Dduw; enw ei Dduw yn cael ei ysgrifenu gan ser y nefoedd fel mewn llythyrenau o aur; holl ani- feiliaid y maes yn ei glodfori; a syrthiodd mewn cariad â'r oll fel gwaith ei Dduw. A phan greodd Duw Efa iddo, yr oedd y ddau ar ddelw eu Creawdwr, yn fodau cariadus yn ymserchu yn eu gilydd. Nid creu dyn yn fod rhes- ymol a deallgar wnaeth Duw yn y dechreu, a gadael iddo yntau dynu y casgliad fod cariad yn beth gwerthfawr a ehymeradwy, ac yntau, oblegid hyny, yn dyfod yn fod