Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

J Ù - n > a^ Y WINLLAN. AM IONAWR, 1864. PWYSIGEWTDD ADDYSG GAETEEFOL. " Peth pwysig iawn yw fod addysg dda yn cael ei chyfranu gartr«f."— Hkn Athbaw. Y path enw cysegredig ydyw cartref! Y mae ein had- gofion boreuaf wedi eu llenwi gyda defhyddiau y myfyr- dodau mwyaf melys mewn cysylltiad â#'r enw anwyl hwn. Ean y mae myrdd o bethau a ystyriem unwaitb yn bwysig, wedi eu llwyr annghofio, y mae crybwylliad o'r enw bwn yn agor i ni drysorfa o'r adgofion mwyaf cysegredig a gwerthfawr. Grartref y cawsom ein geni a'n magu—yno y buom yn ddeiliaid gofal manwl a fiyddlon ein rhieni yn mlynyddoedd tyner ein mebyd—yno ybu calon serchog ein mam yn tywallt firydiau ei chariad pur mewn miloedd o wahanol foddau.ii ddiogelu, cysuro, a difyru ein flyrdd, pan y mesurem gamrau cyntaf ein bywyd—yno y bu ein myfyrdodau yn ymaifer gyntaf â chymeryd mantais o'r testynau a gyfodent o'r gwahanol amgylchiadau a gymer- ent le o'n hamgylch, ac y cawsom y gwersi cyntaf yn ysgol profiad, er ein cymhwyso i fesur i gyflawni dyled- swyddau bywyd mewn amser dyfodol—^yno y byddem, yn nghanol em hanhawsderau mwyaf neu ein ìlwyddiant penaf, gyda rhyw destyn a gymerem mewn llaw, yn edrych at ein hanwyl dad, gyaag ymddiried annherfynol am y cyfarwyddiadau diogelaf neu y cydymdeimlad mwyaf pur o dosturi neu lawenydd, yn ol fel y byddai yr achos. Ac yn awr, pan y mae amser ac amgylchiadau wedi symud lle ein cartref, a newid ei agweddau a'i deulu—wedi ein gwneyd yn briod a thad yn ein cartref, yn lle mab a brawd—y mae yr hen enw o hyd yr un mwyaf effeithiol i ddynodi y fan lle yr ydym yn cyfeirio iddo o bob man, ac yn teimlo ya fwyaf dedwydd wedi ei gyraedd. Cartref! Ý fath swyn syäd yn yr enw! Y mae yma rywbeth i'n denu o bob man. Ni raid ond aoenu yr emt na byddwn wedi ein harwain i ganol meddylddrychau am