Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

101 ANIFEILIAID Y BEIBL. VL—Y FELICAN. Creadur hynod yw y Pelican ar lawer cyfrif. Cawn ei fod yn wa- harddedig o dan y gyfraith (Lef. xi. 18) fel creadur afian. Oe troir i Salm cii. 6, eeir Dafydd yn cwyno ei fodyn 44debyg i belican yr anial- wch ;" ac y mae yn cyfeirio at unigrwydd y creadur ar biydiau, a'r ilaia garw a chwynfanus a wna. Y mae lliw y peìican yn llwydwyn; ac y mae y big yn aml yn byintheg modfedd o hyd. Yr oedd hen Byniad yn ffynu ers talm fod j fenyw o'r creaduriaid yma yn bwydo ei chywion â'i gwaed ei huiu am y credid mai i'r pwrpas hwnw yr oedd y pouch neu bag oedd ganddi, yn yr hwn y cariai dau alwyn neu dri o ddwfr, a supply da o ìuniaeth, á pha rai y porthai hi ei rhai baeh. Dywedir wrthym fod jr uchder yn mha un yr ehedant yn rhyfeddol, yn enwedig gan eu t>od yn ehedeg yn drymaidd iawn. ~TZ Golygfa ddyddorol iawn ydyyrfloch o peMmns yn pysgota. liaew jaaid o honynt yn cymeryd eu ehedfan drwy yr awyr, ae yn y man, yn «bagyn yn raddol ac yn hofrah nwchben y dwfr, gyda'u pigau hirion jä eatynedig i'w llawn hyd. Yn ddieymwth dyna gynwrf bychan « * Mehefdî, 1875.