Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

161 PERYGLON DYNION IEUAINO. {Parhâcl tudaì. 144.) §R ail ddosbarth o baryglou i ddynion ieuainc a gyfod- aut oddiwrth y llkoedd ytreulianteu bywydau YNDDYNT. Mae i bob lle ei awyrgylch briodol, ac y mae ibob awyrgylcb ei wenwyn neülduol. Mae gau leoedd gwledig eu peryglon neillduol, y rbai a ganfyddir wedi eullawn ddadblygu yn llafurwyr amaethyddol ein gwlad. Nid yw y dosbarth hwn yn aml nemawr uwchlaw yr auifeiliaid a borthir ganddynt. Mae yn dda genym sylwi fod y dosbarth hwn. yn Nghymru yn eithriad gwerthfawr i'r unrhy w yn gyffreciinol; er fod yn rhaid addef nad ynt hyd yn nod yma yn bobpeth ag y cerid eu gweled. Maegan ddinasoedd gwledig, tawel, euperj'glon neillduol. Buasai llawer dyn ieuaac yn gwneyd yn dda ps gosodid ef o dan feistr gofalus mewn tref fawr, lle y cawsai ei gadw yn gaeth at ei waith, ond a lwyr ddinystriwyd yn dymorol ac yn ysbrydol trwjr yr arferion o sefyllian, segura, ac ymyfed, a feddant y fath ddylanwad mewn Ueoedd o'r fath. Dinystr y cyfryw ddynion yn y futh leoedd ydyw, nad oes ganddynt ddigon o waith i'w wneyd, ac y mae Satan yn gofalu am ddarparu digon ar gyfer eu horiau hamddenol. Mae bywyd ar y môr hefyd, gyda'i wjdiadwriaeth undonog a pharhaus, yn llawn o beryglon. Eithr bydd i mi ar hyn o bryd gyfyngu fy hun jn benaf at beryglon yr ìeuanc yn nghanol trefi mawrion. Yma goddefer i mi sylwi nad wyf yn annghofio y manteision Uuosog a fwyn- heir yn y cyfryw ddinasoedd. Mae y bywyd a'r prysur- deb sydd ynddynt yn symbylydd nertiioi; ac os bydd rhywbeth mewn dyn, dygir ef allan ohono. Nis gall yr un dyn—llai o lawer ddyn ieuanc—sefyll yn segur yn nghanol y fath brysurdeb a masnach ; ac nid y galiuoedd at fasnach yn unig a finir gan hyn. Rhydd fywyd mewn duwioldeb yr un modd, os bydd duwioldeb yno o gwbl, oblegid ni welir y fath engreifftiau o weithgarwch a hael- frydedd goleuedig yn un man ag a geir yn nghanol ein dinasoedd mawrion. Oanfyddir dyngarwch cnstionogol, cywirdeb cristionogol, hunanymwa;liad a hunanaberthiad cristionogol, yn ein trefi mawrion na chanfyddir eu cyffel- yb mewn un lle arail. Eithr och ! mae yr un srmbylydd i " âtiiBi, 1870.