Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

101 " COFIA YN AWE DY GEEAWDWE YN NYDD- IAU DY IEUENCTYD."—Preg. xn. 1 flawer o gyfrifon, gellir ystyried tyraor ieuenctyd yr adeg bwysicaf yn oes dyn. Mae ei ddefuyddiol- äeb a'i ddedwyddwch, inewn amser ac am byth, yn dibynu i fesur helaeth iawn ar y modd y treulia y cyfnod hwn o'i fywyd. Pan yn ieuanc, y mae meddwl dyn yn ddibrofiad, ei beryglon jrn fawr, a'r canlyniadau yn an- nhraethol bwysig. Ffurfia arfeiion a lynant wrtho, er mantais neu anfantais iddo ef ac ereill, tra y pery mewn bod ! Ehuthra temtasiynau arno gyda mwy o rym y cyfnod hwn, tra y mae efe yn llawer iawn mwy analluog i'w gwrthsefyll; ac o dan amgylchiadau fel hyn, gesyd i lawr gynseiliau ei fodaeth foesol a thragwyddol ! Yn yr olwg arno yn nghymhwysder ei feddwl i dderbyn argraff- iadau, a'i gyfiwr dibrofìad i fod yn alluog i wneuthur y dewisiadau doethaf, y mae lluoedd o gynghorwyr yn ei gylchynu, gan geisio ganddo roddi iddynt glust ym- wrandawiad. A chan fod y cynghorwyr hyn yn aml mor wahanol i'w gilydd, y maent yn fynych yu proíi yn fwy o rwystr nag o gynorthwy i'r ieuanc dibrofiad. Yn mhlith ei gynghorwyr canfyddir yr oferddyn, y bydolrldyn, yr uchelgeisiol, a'r duwiol. Daw y cyntaf yn mbiou, a chynghora yr ieuanc, gan ddywedyd, " Gwna yn lluwen, ŵr ieuanc, yn dy ieuenctyd, a llawenyched dy galun yn nyddiau dy ìeuenctyd, a rhodia yn ffyrdd dy galuu, ac yii ngolwg dy lygaid." Yn djTlyn hwn daw yr ail yn nilaeü, ac a'i cyfarcha, gan ddywedyd, "Cofia yn awr ofalu am y byd yn nyddiau dy ieuenctyd. Gosod dy galon ar gasglu cyfoeth. Paid â gofalu aui ddim os na fydd yn debyg o ddwyn rhyw elw bydol i ti. Bydded casglu cyfoeth yn brif amcan dy fywyd." Yn dylyn hwn daw yr uchelgeisiol yn mlaen, ac a gyfarcha yr ieuanc, gan ddywedyd, " Cofia yn awr yn moreu dy oes osod dy galon ar enill clod ac anrhydedd gan ddynion. Bydded hyn yn brif amcan dy fywyd, athia fyddi yn ddedwydd." Yn djdyn hwn drachefn daw y duwiol yn mlaen, ac a ddyw'ed, " Cofìa yn awr dy Greawd\7r yn nyddiau dy ieuenctyd." Dyma y prif bwnc i ti feddwl amdano. Trwy wneyd hyn y byddi yn wir ddefímhiiol a gwir ddedwydd. Dyma gynghor Solomon, gŵr oedd yn meddu ar bob cymhwysder i gynghori. r Mehsfin, 1370.