Rhif8] AWST, 1892. Cyf. 46. Y WINLLAN CVHOBDDI.VD I'ä IBUENCTYD. -----♦•♦----- GOLYGYDD: PARCH. T. J. PRITCHARD, LLANELLY. CYNWYSIAD. ENWOGI0N— Mr. James Calvert Coates, C.C. (gyda darlun) Amrywiaeth- Nodiad Coffadwriaetliol ... Iorwerth Prys; Neu Wersi y Bywyd Ymroddol Yr Ysgol Sabbothol a Threfn Y Merthyr Bychan Buddugoliaeth Bertie fgyda darlun) Gwaith Nwy Bychan (gydadarlun) Yr Oesoedd Tywyll Beiddio gwneyd yn iawn ... Diwydrwydd a'i wobr Ein Llyfrgell YGystadleufa............ TON— Swynion Mehefm Barddoniaeth— Yr Afal............... Blodau'r A-dd ... Y Fiaren ............ Diolch am y Cynhauaf Fy Mhrofiad iuewn Cystudd Cadw, Gochel, Cofia BANGOE: Cyhoeddedig gan B. Joaes, yn Llyfrfa y Wesleyaid.